DIAKONIE \ ŻYCIA

 

 

Głównym zadaniem diakonii jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci w pełnym tego słowa znaczeniu (obejmująca wszystkie etapy życia człowieka). Diakonia życia podejmuje tematy dotyczące:

 - godności osoby,

- płciowości,

- integracji seksualnej,

- budowania relacji międzyludzkich,

- problemu pornografii,

- mody,

- małżeństwa i rodziny,

- odpowiedzialnego rodzicielstwa,

- Naturalnego Planowania Rodziny,

- Naprotechnologii,

- krytycznej oceny antykoncepcji,

- aborcji,

- eutanazji i jej skutków.


Diakonia zajmuje się także propagowaniem dzieła duchowej adopcji.

Patronką diakonii jest św. Joanna Beretta Molla.

 

 

 

ZAPRASZAMY NA STRONĘ CENTRALNEJ DIAKONI ŻYCIA RUCHU SWIATŁO ŻYCIE

http://www.oaza.pl/cdz/