AKTUALNOŚCI \ Wybór nowej pary diecezjalnej

3 czerwca 2023 na spotkaniu w Przasnyszu, członkowie kręgu diecezjalnego głosowali nad wyborem kandydatury małżeństwa do posługi pary diecezjalnej. Wskazali na Mirosławę i Zbigniewa Chrzanowskich, dotychczasową parę rejonu rypińskiego.

25 czerwca 2023 ksiądz biskup Szymon Stułkowski pobłogosławił wybór Mirosławy i Zbigniewa Chrzanowskich z rejonu rypińskiego.

Wspólnota Domowego Kościoła dziękuje za podjęcie posługi, otacza nowych odpowiedzialnych modlitwą.

Dziękuje również obecnej parze diecezjalnej Jolancie i Adamowi Przybyszom za trzyletnią posługę!